Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň SANAWY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy.

Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawy


I.    Uglewodorod önümleri

-    Çig nebit we nebit önümleri
-    Tebigy gaz
-    Suwuklandyrylan gaz
-    Gaz kondensaty
-    Polietilen
-    Polipropilen

II.    Oba hojalyk önümleri

-    Pagta we pagta süýümi
-    Bugdaý we bugdaý uny
-    Pile
-    Çig ýüpek

III.    Himiýa senagatynyň önümleri

-    Ýod
-    Brom
-    Karbamid
-    Tehniki kükürt

IV.    Gurluşyk materiallary we senagat önümleri

-    Sement
-    Demir we demir önümleri
-    Polietilen we polipropilen turbalary
-    Tebigy daşlardan alynýan önümler