Habarlar

Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi
12 Noý
Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi

2018nji ýylyň 12-nji noýabrynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar.  “Mekan” köşgüniň mejli...

Dowamyny oka
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji güni boldy
12 Noý
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji güni boldy

2018-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Ýapylyş dabarasynyň öň ýanynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň baýdagyny 2019-njy ýylda dünýä birinjiligini kabul etjek Tailand Patyşalygynyň wekiline gowşurmak dabarasy geç...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamaş Aýany kabul etdi.  Söhbetdeşligiň çäklerinde milli Liderimiz we Tamaş Aýan dünýäniň ýüze golaý döwletiniň — Afrikanyň, Ýewropanyň, Aziýanyň, Amerikanyň we Ok...

Dowamyny oka
Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» 11-nji mejlisi geçirildi
7 Noý
Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» 11-nji mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 11-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine bu forumda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary baştutanlyk edýä...

Dowamyny oka
Demirgazyk sebitiň çörek-bulka önümlerini öndürýän hususyýetçileri önümi eksport etmäge taýýarlanýarlar
6 Noý
Demirgazyk sebitiň çörek-bulka önümlerini öndürýän hususyýetçileri önümi eksport etmäge taýýarlanýarlar

“Ýyldyrym” hususy kärhanasynyň işgärleri öndürýän önümlerini daşary ýurt bazarlaryna ibermegi göz öňünde tutýarlar. Kärhananyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Öremuhammet Annagylyjowyň aýtmagyna görä, kompaniýa önümi eksporta ugratmak işini amala aşyrmak ü...

Dowamyny oka
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy
2 Noý
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka Aşgabadyň ykrar edilen halkara sport merkezine öwrülendiginiň, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryn...

Dowamyny oka