«Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

«Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

«Türkmenistana getirilýän kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji gury gurluşyk garyndylary üçin gümrük pajynyň möçberini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 8-nji aprelindäki 14708-nji karary bilen:
2016-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Türkmenistana getirilýän, kafeli we keramiki plitkany ýelmeşdiriji, çäge we sement esasynda taýýarlanýan gury gurluşyk garyndylary (Daşary ykdysady işiň haryt sanawy boýunça şertli belgisi  32-den, 35-den, 38-den) üçin gümrük bahasynyň 50 göterimi, ýöne 1 kilogramy üçin azyndan 0,16 amerikan dollary möçberde gümrük pajy bellenildi