Habarlar

Türkmenistanyň baýdagy Ýerewandaky şäher monitorlarda görkezilýär
24 Sen
Türkmenistanyň baýdagy Ýerewandaky şäher monitorlarda görkezilýär

Iki günüň (23-24-nji sentýabr) dowamynda mahabat monitorlarynda türkmen baýdagynyň şekili bolan wideo görkeziler.

Bu çäre Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen guralyp, ol 27-nji sentýabrda belleniljek Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanýar.