Таможенный перечень объектов интеллектуальной собственности
Таможенный перечень объектов интеллектуальной собственности
T/b Intellektual eýeçiligiň obýektiniň Intellektual eýeçiligiň obýektine hukugy tassyklamak üçin berlen resminamanyň Nyşanlary bellige almak üçin harytlaryň we hyzmatlaryň halkara toparlara bölünişine laýyklykda, harytlaryň atlary we toparlary.............................................................................. Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasy boýunça harytlaryň kodlary Hukugyň eýesi hakynda maglumatlar Habarlaşmak
üçin maglumatlar
Hukuk goragynyň möhletiniň tamamlanýan senesi Original harytlaryň dolanyşygyna degişli maglumatlar................................................................................ Intellektual eýeçiligiň obýektine hukugyň bozulmalarynyň alamatlaryna eýe bolan harytlaryň dolanyşygyna degişli maglumatlar Gümrük edaralarynyň Çäreleri görmeginiň zerur bolmaýan ýagdaýlary (eger şeýle ýagdaýlar bar bolsa)
bellige alyş belgisi sanawa goşulan senesi ady ady belgisi senesi
1 00001/HN-270822 27.08.2022 "Peros" haryt nyşanly ýuwujy serişdeleri Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan berlen Haryt nyşanynyň şahadatnamasy 15798 22.11.2019 03 - agardýan we arassalaýan serişdeler, ýuwujy serişdeler, senagat we medisina maksatlarynda ulanýanlardan özge, kir ýuwmak üçin serişdeler, kir ýuwmagynda geýimi ýumşatmak üçin serişdeler, tegmilleri aýyryjy serişdeler, gap-gaç ýuwýan maşynynda ulanmak üçin ýuwujy serişdeler; parfýumeriýa önümleri; medisinada ulanýanlardan özge kosmetiki serişdeler; atyrlar; adamlar ýa-da haýwanlar üçin dezodorantlar; sabynlar; dişleri gözegçilik etmek üçin serişdeler; diş poroşoklar, diş protezleri ýalpyldatmak üçin serişdeler, dişleri agartmak üçin serişdeler, medisinada ulanýanlardan özge agzaňy çaýkamak üçin preparatlar, abraziwler; naždakly matalar; aýna kagyzige; pemza; abraziwli pasta; derini, winily, metaly we agajy ýalpyldatmak üçin serişdeler; derini, winily, metallary we agajy üçin mumlar we kremler; ýalpyldatýan mumlar.  340250000 «Beyaz Kagit we Hijyenik Ürünler Temizlik Inşaat Sanayi Ticaret  Anonim Şirketi» kompaniýasy (ynanylan wekili telekeçi Kasymow Elhan Iskanderowiç) +99361867555 27.08.2027 "Peros" (gyzyl reňkdäki ýazgyly, açyk gök reňkli aýlaw halkaly) söwda nyşany. Harytlaryň görnüşler: "Peros"
-matik limon 3 kg;
-matik göz alici Beyazlar 3 kg;
-matik beyaz we renkliler 3kg;
-matik canli renkler 3 kg;
-matik beyazlar we renkler 9 kg, 10 kg;
-beyazlar için Sivi Deterjan göz alici beyazlar 2.31 lt;
-soft yumuşatici Tqze çiçek 4 lt;
-renkliler için Sivi deterjan, canli renkler 2.31 lt;
-matik Color, canli renkler 9 kg, 10 kg;
-matik White&Bright 450 gr;
-matik canli renkler 450 gr;
-gel detergent "Peros jel" 1500 gr;
-siyahlar icin sivi çamaşir deterjani "Peros siyah" 1 lt;
-renkliler için sivi çamaşir deterjani "Peros color" 1lt;
-doganin hediyeleri Aqua&Deniz esintisi;
-doganin hediyeleri Amber&Gül;
-doganin hediyeleri Lavanta&Neroli çiçegi;
-doganin hediyeleri Zeytinyagi&Bergamot çiçegi;
-doganin hediyeleri Bal&Pamuk çiçegi;
-soft yumuşatici;
-soft Yasemin ferahligi;
-soft Manolya ferahligi;
-soft Bagul ferahligi;
-soft Orkide ferahligi;
-mekanik toz, limon;
-soft yumuşatici 3000 ml, 4000 ml;
-tuz ruhu Hydrochloric acid 600 gr;
-bulaşik deterjani limon;
-bulaşik deterjani apple;
-mekanik toz, klorlu;
-krem limon kokulu;
-krem amonyakli;
-cam rtemizleyci;
-yag çözücü;
-klasik çamaşir suyu;
-liquid laundry detergent white 1 lt;
-yogun kivamli çamaşir suyu bahar ferahligi.
  Raýatlaryň el goşy bilen gelen söwda maksatly bolmadyk ýagdaýlarynda