Список таможенных складов

Gümrük ammaryna eýelik edýänleriň sanawy

 

T/b

Şahadatnamanyň belgisi

Gümrük ammaryna eýelik edýän

Gümrük ammarynyň poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri

Hususy salgyt belgisi

Ady

Poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri, Internet torundaky saýty

1

2

3

4

5

6

1

3-26-39-126

301161000072

Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

745000, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, 8-nji jaý, telefon: +993 243 2-65-87, 2-91-92, faks: +993 243 2-65-29, 2-95-24, saýt: www. turkmenbashiseaport.tm

745000, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, 8-nji jaý, 2-nji ykdysady zolagy, telefon: +993 243 2-65-87, 2-91-92, faks: +993 243 2-65-29, 2-95-24, saýt: www. turkmenbashiseaport.tm

 

2

GA-0001

601211001701

«Miweli ülke» hususy kärhanasy

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly, 33-nji jaý

telefon: +993 522 7-98-89,

faks: +993 522 7-98-89,

e-mail: tmfreshfruits@gmail.com,

saýt: www.hoshwagt.com

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly, 33-nji jaý

telefon: +993 522 7-98-89,

faks: +993 522 7-98-89,

e-mail: tmfreshfruits@gmail.com,

saýt: www.hoshwagt.com

3

GA-0002

102211003019

«Beýik ýüpek ýoly» hususy kärhanasy

744015, Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi,   46 -njy jaý

telefon: +993 12 75-44-48,

faks: +993 12 75-44-48,

e-mail: info@greatsilkroad.tm,

saýt: www. greatsilkroad.com.tm

744015, Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 46 -njy jaý

telefon: +993 12 75-44-48,

faks: +993 12 75-44-48,

e-mail: infot@greatsilkroad.tm, saýt: www.greatsilkroad.com.tm

4

GA-0003

209211000025

«Ýolaşan» hususy kärhanasy

744013, Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, G.Ezizow köçesi, 28 -nji jaý

telefon: +993 12 95-87-75,

faks: +993 12 95-87-76,

e-mail: info@yolashan.com,

saýt: www. yolashan.com

745360, Ahal welaýaty, Tejen şäheri, Garagum köçesi, 5-nji jaý

telefon: +993 65 08-88-00,

faks: +993 12 95-87-76,

e-mail: info@yolashan.com,

saýt: www. yolashan.com

 

 

 

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýänleriň sanawy

 

T/b

Şahadatnamanyň belgisi

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýän

Wagtlaýyn saklanylýan ammaryň poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri

Hususy salgyt belgisi

Ady

Poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri, Internet torundaky saýty

1

2

3

4

5

6

1

1-26-39-117

102161000111

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Senagat demir ýol ulaglary döwlet kärhanasy

745000, Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Türkmenbaşy şaýoly, 7-nji jaý, telefon: +993 12 94-14-79, faks: +993 12 94-14-79, saýt: www.railway.gov.tm

746300, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäherindäki ýük ýükleýiş-düşüriş meýdançasy,

telefon: +993 65 61-00-52

2

6-26-39-128

613221000797

«Mähriban obam» hususy kärhanasy

745420, Mary welaýaty,  Sakarçäge etraby, Gumgüzer geňeşligi, Sakarçäge-Şatlyk gara ýolunyň ugryndaky önümçilik sehlerine bölünip berlen ýer, telefon: +993 559 6-52-66, 993 61 11-41-41, faks: +993 566 5-68-42, e-mail: mahribanobam@mail.ru

745420, Mary welaýaty,  Sakarçäge etraby, Gumgüzer geňeşligi, Sakarçäge-Şatlyk gara ýolunyň ugryndaky önümçilik sehlerine bölünip berlen ýer, telefon: +993 559 6-52-66, 993 61 11-41-41, faks: +993 566 5-68-42

3

1-26-39-134

101211006095

«Türkmen ýol menzili» hojalyk jemgyýeti

745000, Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, S.Türkmenbaşy şaýoly,     83/1-nji jaý,  telefon: +993 12 22-81-33, faks: +993 12 22-97-13, e-mail: mail@tym-tm.com

746070, Lebap welaýaty, Farap etraby, Farap şäheri, Bitaparlyk köçesiniň ugry, telefon: +993 61 08-88-78.

4

1-26-39-139

101301000829

«Bereketli» hojalyk jemgyýeti

744901, Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Baýramhan köçesi, 23-nji jaý,   telefon: +993 12 33-45-51, faks: +993 12 33-48-12, e-mail: bereketli92@inbox.ru

744901, Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Baýramhan köçesi, 23-nji jaý,  telefon: +993 12 33-45-51, faks: +993 12 33-48-12

5

3-26-39-146

302211000012

«Dag-deňiz» hususy kärhanasy

745100, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 144-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, 8-nji jaý, 7-nji öý, telefon: +993 222 6-73-14faks: +993 222 6-74-39e-mail: dagdeniz.hk@gmail.comsaýt: www.dag-deniz.com

745030, Balkan welaýaty, Hazar şäherinde ýerleşýän köp ugurly önümçilik bazasy, telefon: +993 65 54-24-23

6

6-26-39-152

604211000760

«Üçek»hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý  toplumy, Şajahan köçesi, 9-njy jaý, telefon: +993 558 6-12-59, faks: +993 558 6-12-58, e-mail: ucek2008@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý  toplumy, Şajahan köçesi, 9-njy jaý, telefon: +993 558 6-12-59, faks: +993 558 6-12-58, e-mail: ucek2008@mail.ru

7

1-26-39-156

103121020194

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Merkezi maddy-enjamlaýyn üpjünçilik hojalygy

745202, Aşgabat şäheri, Ruhabat etraby, Ruhabat  ýaşaýyş toplumy, Bitaraplyk köçesi, 4 jaý, telefon: +993 12 24-51-50, faks: +993 12 24-57-38

745202, Aşgabat şäheri, Ruhabat etraby, Ruhabat  ýaşaýyş toplumy, Bitaraplyk köçesi, 4 jaý, telefon: +993 12 24-51-50, faks: +993 12 24-57-38

8

5-26-39-157

102161001702

«Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň Türkmenabat ýük ýükleýiş-düşüriş şahamçasy

746610, Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, M.Gurbanow köçesi, 103-nji jaý, telefon: +993 422 3-50-57, faks: +993 422 3-50-57, saýt: www.railway.gov.tm

746610, Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, M.Gurbanow köçesi, 103-nji jaý, telefon: +993 422 3-50-57, faks: +993 422 3-50-57 

9

6-26-39-158

601161000400

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň  «Miwe» oba hojalyk senagat birleşigi

754400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Mülkbagsy ýaşaýyş jaý toplumy, Altyn-asyr aýlaw ýoly, 51-nji jaý, telefon: +993 522 1-54-35,  faks: +993 522 1-54-36 

7454400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly 13-nji jaýtelefon: +993 65 59-29-66

10

6-26-39-159

601161000098

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Merw» döwlet  lomaý-bölek  söwda  firmasy

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Arçabil  köçesi, 17-nji  jaýtelefon: +993 522 7-16-56, faks: +993 522 7-16-42   

745400, Mary welaýaty, Mary şäheriGüneş şäherçesitelefon: +993 522 4-83-48

11

2-26-39-160

209161000135

Türkmenistanyň  Ahal  welaýat  häkimliginiň  Ýöriteleşdirilen  gurnaýyş-sazlaýyş kärhanasy

745202, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Halklaryň Dostlugy köçesi, 22-nji jaý, telefon: +993 137 3-40-88, faks: +993 137 3-40-88

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, «Gökje» ýaşaýyş jaý toplumy, Mary 1 gara ýolunyň ugry, telefon: +993 63 26-84-55993 63 79-08-90                      

12

6-26-39-161

601161000102

«Türkmenbakaleýa»  döwlet  lomaý-bölek  söwda  firmasynyň  Mary welaýat «Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

745400, Mary welaýaty, Mary şäheriPeşanaly ýoly, 55-nji jaýtelefon: +993 522 4-83-41, faks: +993 522 4-83-42saýt: turkmenbakaleya.com.tm

745400, Mary welaýaty, Mary şäheriPeşanaly ýoly, 55-nji jaýtelefon: +993 522 4-83-41, faks: +993 522 4-83-42

13

3-26-39-164

302161000051

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Balkan welaýatynyň «Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

745100, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçesi, telefon: +993 222 6-78-01, 6-78-03,   faks: +993 222 6-78-01, saýt: turkmenbakaleya.com.tm

745100, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçesi, telefon: +993 222 6-78-01, 6-78-03, faks: +993 222 6-78-01

14

6-26-39-165

604211000869

«Sada senet» hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, «Mülkýusup» geňeşligi telefon: +993 558 6-12-59, faks: +993 558 6-12-58e-mail: ucek2008@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, «Mülkýusup» geňeşligi, telefon: +993 558 6-12-59993 65 33-36-33faks: +993 558 6-12-58 

15

3-26-39-166

308131000059

«Döwletara düşelge» hususy kärhanasy

745000, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy etraby, Türkmenbaşy şäherçesi, Magtymguly köçesi, 50-nji jaý, telefon: +993 243 7-98-93faks: +993 243 7-98-93e-mail: sohratorazgylyjow5@gmail.com

745230, Balkan welaýaty, Etrek etraby, Gudriolum obasy, «Altyn Asyr» gümrük postunyň golaýynda ýerleşýän ammarlar, telefon: +993 65 39-83-38

16

5-26-39-169

503211003594

«Dury tolkun» hususy kärhanasy

746100, Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Altyn Asyr köçesi, 1-nji jaý, telefon: +993 422 7-48-40, +993 62 84-96-83, faks: +993 422 7-48-40, e-mail: bahram19801981@gmail.com

746100, Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, 1-nji senagat zolagy, telefon: +993 422 7-48-40, +993 62 84-96-83faks: +993 422 7-48-40

17

1-26-39-171

103161020047

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

744020, Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Özgeriş köçesi, 2-nji jaý, telefon: +993 12 34-70-76,   34-69-40, faks: +993 12 34-74-34, e-mail: selbi.muhametniyazowna@gmail.com, saýt: www.turkmenbakaleya.com.tm

744020, Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Özgeriş köçesi, 2-nji jaý, telefon: +993 12 34-70-76,   34-69-40, faks: +993 12 34-74-34

18

4-26-39-172

401161000114

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Daşoguz welaýat  döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

746300, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 3-nji jaý, telefon: +993 322 6-41-24, +993 65 50-37-86, faks: +993 322 6-41-34, e-mail: dashoguzbakaleya@gmail.com

746300, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 3-nji jaý, telefon: +993 322 6-41-24, +993 65 50-37-86, faks: +993 322 6-41-34

19

6-26-39-173

601211001237

«Berk üçek» hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Altyn Asyr ýoly25-nji jaý, telefon: +993 522 1-54-53, +993 65 31-40-98, faks: +993 522 1-54-52e-mail: ferhar_tm@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Altyn Asyr ýoly25-nji jaý, telefon: +993 522 1-54-53, +993 65 31-40-98, faks: +993 522 1-54-52