List of Temporary Warehouse Owners

 

T/b

 

Şahadatnamanyň belgisi

Sanawa goşulan senesi

Wagtlaýyn saklanylýan ammara eýelik edýän

Wagtlaýyn saklanylýan ammaryň poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri

Hususy salgyt belgisi

 

Ady

Poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň salgysy, aragatnaşyk serişdeleri, Internet torundaky saýty

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

 

 

1-26-39-139

 

 

28.02.2019

 

 

101301000829

 

«Bereketli» hojalyk jemgyýeti

744901, Aşgabat şäheri, Büzmeýin

etraby, Baýramhan köçesi, 23-nji jaý, telefon: +993 12 33-45-51,

faks: +993 12 33-48-12,

e-mail: bereketli92@inbox.ru

744901, Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Baýramhan köçesi, 23-nji

jaý, telefon: +993 12 33-45-51,

faks: +993 12 33-48-12

 

 

2

 

 

3-26-39-146

 

 

11.06.2019

 

 

302211000012

 

 

«Dag-deňiz» hususy kärhanasy

745100, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 144-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, 8-nji jaý, 7-nji öý

telefon: +993 222 6-73-14,

faks: +993 222 6-74-39,

e-mail: dagdeniz.hk@gmail.com, saýt: www.dag-deniz.com

 

745030, Balkan welaýaty, Hazar şäherinde ýerleşýän köp ugurly önümçilik bazasy,

telefon: +993 65 54-24-23

 

 

3

 

 

6-26-39-152

 

 

26.06.2019

 

 

604211000760

 

 

«Üçek»hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, Şajahan köçesi, 9-njy jaý,

telefon: +993 558 6-12-59,

faks: +993 558 6-12-58,

e-mail: ucek2008@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, Şajahan köçesi, 9-njy jaý,

telefon: +993 558 6-12-59,

faks: +993 558 6-12-58,

e-mail: ucek2008@mail.ru

 

 

4

 

 

1-26-39-156

 

 

24.09.2019

 

 

103121020194

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak

ministrliginiň Merkezi maddy-enjamlaýyn üpjünçilik hojalygy

745202, Aşgabat şäheri, Ruhabat etraby, Ruhabat ýaşaýyş toplumy, Bitaraplyk köçesi, 4 jaý,

telefon: +993 12 24-51-50,

faks: +993 12 24-57-38

745202, Aşgabat şäheri, Ruhabat etraby, Ruhabat ýaşaýyş toplumy, Bitaraplyk köçesi, 4 jaý,

telefon: +993 12 24-51-50,

faks: +993 12 24-57-38

 

 

5

 

 

5-26-39-157

 

 

01.10.2019

 

 

102161001702

«Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň

Türkmenabat ýük ýükleýiş-düşüriş şahamçasy

746610, Lebap welaýaty,

Türkmenabat şäheri, M.Gurbanow köçesi, 103-nji jaý,

telefon: +993 422 3-50-57,

faks: +993 422 3-50-57,

saýt: www.railway.gov.tm

746610, Lebap welaýaty,

Türkmenabat şäheri, M.Gurbanow köçesi, 103-nji jaý,

telefon: +993 422 3-50-57,

faks: +993 422 3-50-57

 

 

6

 

 

6-26-39-158

 

 

01.10.2019

 

 

601161000400

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak

ministrliginiň Mary welaýatynyň

«Miwe» oba hojalyk senagat birleşigi

 

754400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Mülkbagsy ýaşaýyş jaý toplumy, Altyn-asyr aýlaw ýoly, 51-nji jaý, telefon: +993 522 1-54-35,

faks: +993 522 1-54-36

 

 

7454400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly 13-nji jaý, telefon: +993 65 59-29-66

 

 

7

 

 

6-26-39-159

 

 

01.10.2019

 

 

601161000098

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar

ministrliginiň «Merw» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

 

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Arçabil köçesi, 17-nji jaý,

telefon: +993 522 7-16-56,

faks: +993 522 7-16-42

 

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Güneş şäherçesi, telefon: +993 522 4-83-48

 

 

8

 

 

2-26-39-160

 

 

01.10.2019

 

 

209161000135

Türkmenistanyň Ahal welaýat häkimliginiň Ýöriteleşdirilen gurnaýyş-sazlaýyş

kärhanasy

745202, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Halklaryň Dostlugy köçesi, 22-nji jaý, telefon: +993 137 3-40-88,

faks: +993 137 3-40-88

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, «Gökje» ýaşaýyş jaý toplumy, Mary 1 gara ýolunyň ugry, telefon: +993 63 26-84-55,

993 63 79-08-90

 

 

9

 

 

6-26-39-161

 

 

01.10.2019

 

 

601161000102

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Mary welaýat

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

 

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly, 55-nji jaý,

telefon: +993 522 4-83-41,

faks: +993 522 4-83-42,

saýt: www.turkmenbakaleya.com.tm

 

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýoly, 55-nji jaý, telefon: +993 522 4-83-41,

faks: +993 522 4-83-42

 

 

10

 

 

3-26-39-164

 

 

18.10.2019

 

 

302161000051

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Balkan welaýatynyň

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

 

745100, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçesi, telefon: +993 222 6-78-01, 6-78-03,

faks: +993 222 6-78-01,

saýt: www.turkmenbakaleya.com.tm

 

745100, Balkan welaýaty,

Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçesi, telefon: +993 222 6-78-01,

6-78-03, faks: +993 222 6-78-01

 

 

11

 

 

6-26-39-165

 

 

21.12.2019

 

 

604211000869

 

«Sada senet» hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, «Mülkýusup» geňeşligi, telefon: +993 558 6-12-59,

faks: +993 558 6-12-58,

e-mail: ucek2008@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, «Mülkýusup» geňeşligi, telefon: +993 558 6-12-59,

993 65 33-36-33,

faks: +993 558 6-12-58

 

 

 

12

 

 

 

3-26-39-166

 

 

 

21.12.2019

 

 

 

308131000059

 

 

«Döwletara düşelge» hususy kärhanasy

745000, Balkan welaýaty,

Türkmenbaşy etraby, Türkmenbaşy şäherçesi, Magtymguly köçesi, 50-nji jaý,

telefon: +993 243 7-98-93,

faks: +993 243 7-98-93,

e-mail: sohratorazgylyjow5@gmail.com

 

745230, Balkan welaýaty, Etrek etraby, Gudriolum obasy, «Altyn

Asyr» gümrük postunyň golaýynda ýerleşýän ammarlar,

telefon: +993 65 39-83-38

 

 

13

 

 

5-26-39-169

 

 

08.01.2020

 

 

503211003594

 

 

«Dury tolkun» hususy kärhanasy

746100, Lebap welaýaty,

Türkmenabat şäheri, Altyn Asyr köçesi, 1-nji jaý,

telefon: +993 422 7-48-40,

+993 62 84-96-83

faks: +993 422 7-48-40,

e-mail: bahram19801981@gmail.com

746100, Lebap welaýaty,

Türkmenabat şäheri, 1-nji senagat zolagy,

telefon: +993 422 7-48-40,

+993 62 84-96-83,

faks: +993 422 7-48-40

 

 

14

 

 

1-26-39-171

 

 

05.02.2020

 

 

103161020047

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar

ministrliginiň

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

744020, Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Özgeriş köçesi, 2-nji jaý, telefon: +993 12 34-70-76, 34-69-40

faks: +993 12 34-74-34,

e-mail: selbi.muhametniyazowna @gmail.com, saýt: www.turkmenbakaleya.com.tm

 

744020, Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Özgeriş köçesi, 2-nji jaý, telefon: +993 12 34-70-76, 34-69-

40

faks: +993 12 34-74-34

 

 

 

 

15

 

 

 

 

4-26-39-172

 

 

 

 

05.02.2020

 

 

 

 

401161000114

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar

ministrliginiň

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Daşoguz welaýat döwlet lomaý-bölek söwda bazasy

 

 

746300, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 3-nji jaý, telefon: +993 322 6-41-24,

+993 65 50-37-86

faks: +993 322 6-41-34,

e-mail: dashoguzbakaleya@gmail.com

 

 

746300, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 3-nji

jaý,

telefon: +993 322 6-41-24, +993 65

50-37-86

faks: +993 322 6-41-34

 

 

16

 

 

6-26-39-173

 

 

15.02.2020

 

 

601211001237

 

 

«Berk üçek» hojalyk jemgyýeti

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Altyn Asyr ýoly, 25-nji jaý,

telefon: +993 522 1-54-53, +993 65

31-40-98,

faks: +993 522 1-54-52,

e-mail: ferhar_tm@mail.ru

745400, Mary welaýaty, Mary şäheri, Altyn Asyr ýoly, 25-nji jaý, telefon: +993 522 1-54-53, +993 65

31-40-98,

faks: +993 522 1-54-52

 

 

 

 

17

 

 

 

 

WA-0001

 

 

 

 

06.09.2021

 

 

 

 

613221000797

 

 

 

«Mähriban obam» hususy kärhanasy

745420, Mary welaýaty, Sakarçäge etraby, Gumgüzer geňeşligi, Sakarçäge-Şatlyk gara ýolunyň ugryndaky önümçilik sehlerine bölünip berlen ýer,

telefon: +993 559 6-52-30,

+993-64-,30-06-30

faks: +993 566 6-52-66

e-mail: mahribanobam@mail.ru saýty: mahribanobam.com

745420, Mary welaýaty, Sakarçäge etraby, Gumgüzer geňeşligi, Sakarçäge-Şatlyk gara ýolunyň ugryndaky önümçilik sehlerine bölünip berlen ýer,

telefon: +993 559 6-52-30,

+993 61 11-41-41,

+993 64-30-06-30

faks: +993 559 6-52-66

 

 

18

 

 

WA-0002

 

 

25.10.2021

 

 

503161000073

«Türkmengaz» döwlet konserniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Lebapdaky 4-nji bazasy

746100. Lebap welaýaty,Türkmenabat şäherinň Zerger 2-nji senagat çägi. telefon: +993 422-7-97-22

faks: +993 422-7-97-33

saýt: Türkmengaz.gov.tm

e-mail: lebap.baza4@mail.ru

746100. Lebap

welaýaty,Türkmenabat şäherinň Zerger 2-nji senagat çägi. telefon: +993 422-7-97-22

faks: +993 422-7-97-33

e-mail: lebap.baza4@mail.ru

 

 

 

19

 

 

 

WA-0003

 

 

 

28.10.2021

 

 

 

302211000138

 

 

«Ak ýyldyrym» hususy kärhnasy

745100. Balkan welaýaty,Balkanabat şäheri, Aşgabat-Balkanabat-

Türkmenbaşy gara ýolunyň ugrundaky Türkmenistanyň senagatçylar we birleşmesiniň «Senagat zolagynyň»

13-nji jaýy

telefon: +993 65-58-09-08

745100. Balkan

welaýaty,Balkanabat şäheri, Aşgabat-Balkanabat-Türkmenbaşy gara ýolunyň ugrundaky

Türkmenistanyň senagatçylar we birleşmesiniň «Senagat zolagynyň» 13-nji jaýy

telefon: +993 65-58-09-08

 

 

 

20

 

 

 

WA-0004

 

 

 

10.11.2021

 

 

 

209111000095

 

 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük glullugynyň ýanyndaky hojalyk dolandyryş direksiýasy

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000m.

demirkazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy.

telefon: +993 12-57-49-50

faks:+993 12-57-59-56

saýt: terminal.gov.tm

 

745205. Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000m. demirkazykda, Änew- Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy.

telefon: +993 12-57-49-50

 

 

 

21

 

 

 

WA-0005

 

 

 

03.12.2021

 

 

 

103211000595

 

 

«Halkara türkmen logistik» hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 90-njy jaý telefon: +993-12-75-46-55

faks: +993-12-75-76-56

e-mail: halkaraturkmenlogistik@gmail.com saýt:halkaraturkmenlogistik.com.tm

744028. Ahal welaýaty, Sarahs

etraby, garagum geňeşligi, Jepbar Çaryýew köçesiniň ugrunda günorta- günbatar tarapynda.

telefon: +993-12-75-46-55

e-mail: halkaraturkmenlogistik@gmail.com saýt:halkaraturkmenlogistik.com.tm