Gümrük habarlary
RSS

08.07.2024

Gümrük edaralaryna harytlar barada deslapky maglumaty bermegiň amatlyklary

Gümrük edaralaryna harytlar barada deslapky maglumaty bermegiň amatlyklary

05.07.2024

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

02.07.2024

Halkara söwda merkeziniň wekiliýeti Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda kabul edildi

Halkara söwda merkeziniň wekiliýeti Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda kabul edildi

29.06.2024

Türkmenbaşy şäherinde gümrükçiler üçin täze gulluk jaýynyň dabaraly açylyş boldy

Türkmenbaşy şäherinde gümrükçiler üçin täze gulluk jaýynyň dabaraly açylyş boldy

26.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tender yglan edýär

26.06.2024

Türkmenbaşy halkara deňiz portunda Gümrük kanunçylygyndaky täzelikler boýunça pudagara duşuşyk geçirildi

Türkmenbaşy halkara deňiz portunda Gümrük kanunçylygyndaky täzelikler boýunça pudagara duşuşyk geçirildi