Gümrük habarlary
RSS

15.04.2024

Hytaý Halk Respublikasynyň gümrük edaralarynyň wekiliýetiniň Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna sapary

Hytaý Halk Respublikasynyň gümrük edaralarynyň wekiliýetiniň Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna sapary

15.04.2024

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş harby gullukçylara Güwänamalary gowşurmak dabarasy boldy

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş harby gullukçylara Güwänamalary gowşurmak dabarasy boldy

09.04.2024

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 20 million 590 müň dollaryndan gowrak boldy

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 20 million 590 müň dollaryndan gowrak boldy

05.04.2024

2024-nji ýylyň başyndan bäri eksporta çykarylan pomidoryň möçberi 3% ýokarlandy

2024-nji ýylyň başyndan bäri eksporta çykarylan pomidoryň möçberi 3% ýokarlandy

02.04.2024

«TIR-EPD» ulgamy ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr ulag geçelgeleriniň özüne çekijiligini artdyrmaga we halkara logistikasyndaky ähmiýetini has-da ýokarlandyrmaga ýardam berýär

«TIR-EPD» ulgamy ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr ulag geçelgeleriniň özüne çekijiligini artdyrmaga we halkara logistikasyndaky ähmiýetini has-da ýokarlandyrmaga ýardam berýär

01.04.2024

BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň gümrük edaralaryny sanlylaşdyrmak boýunça teklipleri ara alnyp maslahatlaşyldy

BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň gümrük edaralaryny sanlylaşdyrmak boýunça teklipleri ara alnyp maslahatlaşyldy