Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy
7 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy.

Şol günüň özünde Milan şäheriniň «Rosa Grand Milano» myhmanhanasynda Türkmenistan bilen Italiýanyň döwlet we hususy pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürler maslahaty öz işine başlady. Çäräniň dowamynda maslahata gatnaşyjylar energetika, nebit-gaz pudagy, telekommunikasiýa, ulag, syýahatçylyk we beýleki ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar. Işewürler maslahatynyň netijeleri boýunça iki ýurduň degişli edaralarynyň we hususy kärhanalarynyň arasynda resminamalaryň saldamly bukjasyna gol çekildi.

Şeýle hem Milanda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gazananlaryna we medeni mirasyna bagyşlanan sergi geçirildi.