Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk
16 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk

Soçi şäherine Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Wladimir Putiniň duşuşygy geçirildi.  Hormatly Prezidentimiziň bu sapary hem-de onuň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki türkmen-rus duşuşygy iki ýurduň däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarl...

Dowamyny oka
 Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
13 Awg
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi

?Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni giňden bellenildi. Bu çäräni Daşary işler ministrligi, ýurdumyzyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Balkan welaýa...

Dowamyny oka
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan ylalaşyklara gol çekdiler
13 Awg
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan ylalaşyklara gol çekdiler

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy. Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine birnäçe...

Dowamyny oka
Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň tassyklanandygy barada hat alyşmaklyk gurnaldy
12 Awg
Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň tassyklanandygy barada hat alyşmaklyk gurnaldy

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde gol çekilen, Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşdylar. Şertnamany alyşmak barada degişli Teswirnama iki döwletiň daşar...

Dowamyny oka
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň tassyklanandygy barada hatlary alyşmaklyk gurnaldy
12 Awg
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň tassyklanandygy barada hatlary alyşmaklyk gurnaldy

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda 5-nji Hazar  sammitiniň öňüsyrasynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda W.W.Putiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda  Aşgabatda gol çekilen, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň tassykla...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
8 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn...

Dowamyny oka