Habarlar

Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi öz işine başlady
16 Okt
Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi öz işine başlady

2019-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady, bu çäräni ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy guraýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçiriýlan ýörit...

Dowamyny oka
Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi
16 Okt
Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 15-nji mejlisi geçirildi. Toparyň mejlisine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, D...

Dowamyny oka
Ýewropa Bileleşiginiň şäherlerine howa gatnawlary ýola goýlar
15 Okt
Ýewropa Bileleşiginiň şäherlerine howa gatnawlary ýola goýlar

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrda geçirilen iş maslahatynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy D.Saburow ýolbaşçylyk edýän ulgamynda geçirilýän işler, şeýle hem Ýewropanyň Awiasiýa howpsuzlygy agentligi (EASA) tarapyndan uçuşlaryň howpsuzlygynyň üpjün edilişine geçirilen gözegçilik işleri boýun...

Dowamyny oka
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi
14 Okt
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.  Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti I.Aliýew, Belarus Respublikasynyň Prezidenti A.Lukaşenko, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri N.Paşinýan, Gazagystan Resp...

Dowamyny oka
Aşgabatda GDA gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi
11 Okt
Aşgabatda GDA gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Mamedýarow, Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Z.Mnasakan...

Dowamyny oka
Aşgabatda GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ýokary derejeli duşuşyklar geçirildi
11 Okt
Aşgabatda GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ýokary derejeli duşuşyklar geçirildi

2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda geçirilýän Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin gelen Döwlet Baştutanlaryň birnäçesi bilen duşuşyklary geçirdi. Olaryň içinde Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodon, Azer...

Dowamyny oka