Habarlar

Türkmenistanda Iordaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20 Okt
Türkmenistanda Iordaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Rifaýenden ynanç hatyny kabul etdi. Söhbetdeşligiň barşynda Mejlisiň Ba...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministrini kabul etdi
19 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministrini kabul etdi

2018-nji ýylyň 18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisiniň işine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maý...

Dowamyny oka
Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi
19 Okt
Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi

2018-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-saud hökümetara toparynyň altynjy mejlisi geçirildi, onda ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň wezipelerine garaldy. Toparyň agzalary ozal gazanylan yla...

Dowamyny oka
Gyýanly polimer toplumynyň innowasionlygy we netijeliligi halkara şahadatnamalary bilen bellenildi
18 Okt
Gyýanly polimer toplumynyň innowasionlygy we netijeliligi halkara şahadatnamalary bilen bellenildi

2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Gyýanly gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasynda täze önümçiligiň netijeliligi, innowasion we ekologiki taýdan howpsuzlygyny tassyklaýan şahadatnamalary gowşuryş dabarasy boldy. Kärhanada ýylda 386 müň tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 müň tonna polipropilen...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlyda geçirilen nahal ekmek çäresine gatnaşdy
18 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlyda geçirilen nahal ekmek çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda işe girizilmegi bilen 1000-e golaý iş ýerini döretmäge mümkinçilik beren Gyýanly şäherçesiniň polimer zawodynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, soňra täze gazhimiýa toplumynyň ýanynda ilkinji agajy ekmek bilen güýzki n...

Dowamyny oka
Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär
16 Okt
Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär

15-nji oktýabrda Aşgabatda “Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça milli we sebit mümkinçiliklerini berkitmek maksady bilen, serhetleri goramak we dolandyrmak babatda öňdebaryjy tejribe” atly sebit derejesindäki maslahat öz işine başlady. Ol ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan BMG-niň Merkezi...

Dowamyny oka