Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
8 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň çäklerinde bina edilen döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş maksatly desgalaryň iri toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.     Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başl...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi
8 Few
Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi

“ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow wagt tapyp kabul edendigi we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň sazlaşykly ykdysady ösüşe...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi
1 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurnanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekilçilikli toparyna ýolbaşçylyk edip, Hazaryň kenaryndaky şähere gelen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Elmar Magerram ogly Mamedýarowy, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Döwle...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
31 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2018-nji ýylyň birinji aýynda ýerine ýetir...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygyna hem-de Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre
30 Ýan
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygyna hem-de Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi.      Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdeb...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukçylary Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady
27 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukçylary Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady

Sizi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygy we Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn diýlip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň serkerdelere, esgerlere, diňleýjilere Ýaragly Güýçleriň harby talyplaryna iberen gutlagynda aýdylýar. Bu baýram dö...

Dowamyny oka