Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
19 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Georgiý Poltawçenkony kabul etdi.     Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti we Sankt...

Dowamyny oka
ÝHHG Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça maslahatlaşmalary gurnamakda ýakyndan ýardam etdi
18 Apr
ÝHHG Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça maslahatlaşmalary gurnamakda ýakyndan ýardam etdi

2018-nji ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda ÝHHG-niň ýakyndan ýardam bermeginde Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça ýol kartasyny işläp düzmeklige bagyşlanan «tegelek stol» geçirildi.     Maslahata Energetika ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Daşky gurşawy goramak we ýer seriş...

Dowamyny oka
Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitleriniň göni gatnaşyklary ösdürilýär
18 Apr
Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitleriniň göni gatnaşyklary ösdürilýär

2018-nji ýylyň 17-nji aprelinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň we Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastynyň döwlet düzümleriniň, senagat we işewürler toparlarynyň wekilleriniň we medeniýet işgärleriniň gatnaşmaklarynda işewürler maslahaty geçirildi. Masl...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
17 Apr
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary we işgärleri!     Sizi Türkmenistanyň Migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize Türkmenistanyň häzirki döwrüň ählumumy meselelerini çözmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny durmuşa ge...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady
16 Apr
Türkmenistanda Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Mohamed Şarif Anisden ynanç hatyny kabul etdi.     Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Ba...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň çäklerinde täze başlangyçlary öňe sürýär
14 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň çäklerinde täze başlangyçlary öňe sürýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda ýene iki Kararnamany kabul etmegi ýurdumyzyň halkara giňişlikde ynsanperwerlik ýörelgelerini berkitmek başlangyçlarynyň, onuň döredijilik we parahatçylyk söýüji mümkinçiliklerini...

Dowamyny oka