Habarlar

Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär
16 Okt
Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär

15-nji oktýabrda Aşgabatda “Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça milli we sebit mümkinçiliklerini berkitmek maksady bilen, serhetleri goramak we dolandyrmak babatda öňdebaryjy tejribe” atly sebit derejesindäki maslahat öz işine başlady. Ol ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan BMG-niň Merkezi...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
16 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.  Söhbetdeşler döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerine ünsi jemläp, häzirki döwürde Türkmenistanyň hem-de Öz...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikleri geçirdiler
15 Okt
Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikleri geçirdiler

Türkmenistanyň wekiliýet Brýusselde iş saparynda boldy we ol ýerde birnäçe gepleşikleri geçirdi. Energetika bileleşigi Ýewropa Komissiýasynyň Başlygynyň Orunbasary j-p Maroş Şewçowiç bilen bolan duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi (ÝB) bilen energetika ulgamynda özaragatnaşygyny i...

Dowamyny oka
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi
12 Okt
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi. Ylalaşykda täze elektrik geçiriji ulgam boýunça...

Dowamyny oka
Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär
10 Okt
Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda «Arçabil» myhmanhanasynda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy (BIEG), Ýewropadan we Merkezi Aziýadan halkara hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçilik gullugy bilen bilelikde guralan «Uniwersitetler...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi
10 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul e...

Dowamyny oka