Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi
18 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi

2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda, Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz myhman bilen salamlaşyp, Gazagystan Respubli...

Dowamyny oka
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany
18 Sen
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany

?Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň saýlanan eserleriniň nobatdaky 13-nji jilti çapdan çykdy. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň täze taryhyna «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar bilen giren 2019-njy ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlary, ylmy makalal...

Dowamyny oka
Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky türkmen-saud geňeşmeleri geçirildi
18 Sen
Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky türkmen-saud geňeşmeleri geçirildi

2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary syýasat edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeler geçirildiб diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Wekiliýetlere Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Saud Ar...

Dowamyny oka
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
18 Sen
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanylmagyna bagyşlanan halkara media-forum geçirildi. Çäre...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady
17 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi, diýip TDH habar berýär. “Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durm...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
16 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysyny Tata...

Dowamyny oka