Nyrh kalkulýatory
search
Gözleg maglumatlary
Kurs
1.00 tmt
kg
Kurs
1.00 tmt
Gümrük tölegleriniň görnüşi Teklip Kanuny esas
10. Gümrük paçlary TPK 9925 2018
20. Gümrük ýygymlary 0.2% TPK I3I69 16.08.2013
search
Tölegler
Gümrük tölegiň deslapky bahasy
0.00
Gümrük ýygymy üçin töleg
0.00
Gümrük paçlary üçin töleg
0.00
Aksiz salgyt üçin töleg
0.00
Hasaplaşyk günündäki jemi töleg:
0.00

*Berilýän hasaplamalar maglumat hökmünde bolup, anyk resminamalar bilen deňeşdirmäne degişlidir.