Habarlar

Türkmenistan iki sany uly halkara sergisine taýýarlyk görýär
20 Iýun
Türkmenistan iki sany uly halkara sergisine taýýarlyk görýär

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçiriljek meýilleşdirilen çäreleriň hatarynda “Hazar innowasion tehnologiýalar” we “Türkmen sährasy-2019” sergileri we Halkara maslahat bar.

TDH habar bermegine görä, Hazaryň innowasion tehnologiýalar sergisinde Türkmenistanyň sergi bölümi 880 inedördül metr meýdanda ýerleşer, daşary ýurt kompaniýalary üçin jemi 1332 inedördül metr bölünip berildi.

Ylym we tehnologiýalar ulgamynda soňky işläp taýýarlamalar, ýurdumyzda durmuşa geçirilen hem-de geljege niýetlenen, şol sanda ýokary tehnologiýaly önümleri çykarýan häzirki zaman kärhanalaryny gurmak boýunça meýilleşdirilen innowasion taslamalar görkeziljek bu sergi bezelende, innowasion çözgütler ulanylar.