Gümrük habarlary

Gümrük işgärleri üçin iňlis dili kursy gurnaldy
1 Few
Gümrük işgärleri üçin iňlis dili kursy gurnaldy

    Dil boýunça okuwlaryň maksady hünär ylymlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Okuw kursy şu ýylyň sentýabr aýynda  geciriljek Aşgabatda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde döwlet derejesindäki ýaryşlaryň geçiriljek döwründe gümrük işgärleriniň ukyplaryny netijeli ulanmak maksady bilen gurnaldy.