Habarlar

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar
2 Few
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar

    2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda türkmen paýtagtynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady.

    Duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Ykdysadyýet we ösüş ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Duşuşyga Hazar sebiti ýurtlarynyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, esasy hünärmenleri we bilermenler gatnaşdylar.

    Bellenilişi ýaly, türkmen tarapynyň taýýarlan Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasy özara bähbitli halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönükdirilendir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde geçirilen Hazarýaka döwletleriniň baştutanlarynyň IV sammitinde bu resminamany işläp taýýarlamak baradaky başlangyjy we beýleki anyk teklipleri öňe sürdi.