Habarlar

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
22 Few
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

   2017-nji ýylyň 21-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarsilik” türk kompaniýasynyň bilelikde geçirýän Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy.

   Sergä gatnaşmak üçin Türkiýäniň döwlet düzümleriniň 160-dan gowrak wekilinden, 60 kompaniýanyň hem-de şereketleriň ýolbaşçylaryndan we hünärmenlerinden ybarat wekilçilikli topar Aşgabada geldi.

   Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, işewürler gatnaşdylar.

   Köpugurly sergide türk haryt öndürijileri tarapyndan eksport edilýän ýokary hilli önümler- maşyn gurluşygy, senagat pudaklary hem-de oba hojalygy üçin enjamlary hem-de ätiýaçlyk şaýlary, gurluşyk serişdeleri, durmuş enjamlary we elektronika, ýuwujy serişdeler, dürli kosmetika önümleri, hojalyk harytlary, köke-süýji önümleri görkezilýär.