Gümrük habarlary

Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi
4 Apr
Almaty şäherinde gümrük gulluklarynyň bilermenleriniň Sebitara duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 28-29-njy martynda Gazagystanyň Almaty şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Ählumumy maksatnamasynyň çäginde gümrük edaralarynyň we port gözegçiligi toparynyň Sebitara toruny döretmek boýunça Sebitara bilermenler duşuşygy geçirildi.  

Bu duşuşyga Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň,Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň  hem-de Ukrainanyň gümrük edaralarynyň wekilleri, Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça maksatnamanyň milli utgaşdyryjylary gatnaşdylar.

Duşuşygyň esasy maksady gümrük edaralarynyň we port gözegçiligi toparynyň Sebitara toruny döretmegiň Konsepsiýasy, Port gözegçiligi toparynyň we gümrük edaralarynyň Sebitara tory boýunça Ähtnama ara alnyp maslahatlaşmakdan ybarat.