Habarlar

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi
17 Apr
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Meýilleşdirilýän gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumy, syýasy, söwda-ykdysady, energetika, senagat, ulag, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda, şeýle-de saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlarynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Gepleşikleriň jemleri boýunça resminamalaryň uly toplumyna gol çekilmegi meýilleşdirilýär.