Habarlar

Awtoýaryş boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşda gazanylan bürünç medal
28 Few
Awtoýaryş boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşda gazanylan bürünç medal

2017-nji ýylyň 27-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Kareliýa Respublikasynda awtosport boýunça “Ralli-reýd” görnüşinde dünýä Kubogynyň nobatdaky tapgyry tamamlandy. Onda ussat sürüjilerimiz bürünç medaly gazanmagy başardylar. Ildeşlerimiz hereketlendirijisiniň sygymy 2,1 we 2,2 litre barabar bolan maşynlarda geçirilen ýaryşlarda şeýle üstünlige mynasyp boldular. 

Ýaryşa Fransiýadan, Finlýandiýadan, Tunisden, Katardan, Saud Arabystanyndan, Polşadan, Slowakiýadan, Çehiýadan we beýlekilerden 12 topar gatnaşdy. “Russiýa—Demirgazyk tokaýy 2017” ady bilen geçirilen bu ýaryşlar dünýäde ýeke-täk “garly” ýaryşlar bolup durýar. Onuň nusgawy ralli-reýdlerden esasy tapawudy aýlaw ýolundan ybaratlygydyr. Bu bolsa toparlaryň tehniki hyzmatynyň ýoluň bölekleriniň arasyndaky gatnawyny azaltmaga mümkinçilik berýär. 

Türkmen toparynyň düzümine halkara derejedäki iri ýaryşlara ençeme gezek gatnaşan tejribeli ussatlar Şamyrat Gurbanow bilen Gurbanberdi Daňatarow girdiler. Biziň awto sürüjilerimiz ýaryşda “Nissan-patrol” kysymly awtomobilde çykyş etdiler. Awtomobil sportunyň milli federasiýasynyň türgenleri örän az wagt tapawudy bilen ýer eýeleriniň wekillerinden (birinji orun) we Saud Arabystanynyň hem-de Fransiýanyň birleşdirilen toparyndan (ikinji orun) yza galdylar.