Gümrük habarlary

Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi
27 Iýun
Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammary işe girizildi

2017-nji ýylyň 16-njy maýyndan Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 2-nji senagat zolagy salgysy boýunça Harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammarynyň işe girizilendigini habar berýäris. 

Bu ammaryň daşary ýurtlardan demir ýol we awtoulaglarda gelip gowşan harytlary wagtlaýyn saklamak we gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanyň.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 8 (00422) 7- 97-33

                                                     8 (00422) 7- 95-77