Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy
31 Mar
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 30-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ilkinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy hem-de deputatlaryň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi.

    Maslahatyň barşynda gizlin ses bermegiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda  Gülşat Sahyýewna Mämmedowa Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlyklygyna saýlandy. 

    Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň maslahatynda hormatly Prezidentimiz çykyşy uly ruhubelentlik bilen diňlenildi.Çeşme: turkmenistan.gov.tm