Habarlar

Hazaryň türkmen kenarynda “Awaza” şypahanasy hem-de akwapark açyldy
23 Iýul
Hazaryň türkmen kenarynda “Awaza” şypahanasy hem-de akwapark açyldy

Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda nobatdaky täze desgalaryň — “Awaza” şypahanasynyň hem-de akwaparkyň açylmagy bu ýerde halkara derejeli döwrebap deňiz şypahanasyny ösdürmegiň ýolunda ýene-de bir ädim boldy.

9 gatly ak mermerli binada ýerleşen dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň iň täze lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen merkeziň ýöriteleşdirilen bölümleri dürli bejeriş-dikeldiş hyzmatlaryny etmek, dürli keselleri, şol sanda dem alyş ýollarynyň, daýanç-hereket synasynyň, nerw, endokrin, ýürek-damar ulgamynyň kesellerini anyklamaga niýetlenendir.

Täze akwapark bolsa bu ýerde dynç alýan dürli ýaşdaky adamlaryň ýokary isleglerini kanagatlandyrmaga niýetlenen beýleki desgalar bilen bir hatarda, suw attraksionlaryny hem öz içine alýan iri toplumdyr. Ajaýyp desga gyşky we tomusky akwaparky, söwda merkezini, dürli harytlar satylýan dükanlaryň onlarçasyny, supermarketi, 30-a golaý kafedir restoranlary, 1640 orunlyk amfiteatry, myhmanhanany, şeýle hem dürli emeli daglary, emeli kölleri, şarlawuklary, dag çeşmejikleri — başdan geçirmeleriň tutuş ýurduny öz içine alýar.

turkmenistan.gov.tm