Gümrük habarlary

Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk
4 Okt
Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyeti bilen gecirilen dususuyk

2018-nji yylyn 3-nji oktyabrynda Halkara Pul Gaznasynyn wekiliyetinin Turkmenistana is saparynyn caklerinde Turkmenistanyn Dowlet gumruk gullugynyn isgarlerinin bu guramanyn wekiliyeti bilen dususygy gecirildi. 

Konstruktiw yagdayda gecirilen dususygyn barsynda taraplar Turkmenistanda amala asyrylyan sonky maliye-ykdysady ozgertmeler ara alnyp maslahatlasyldy, seyle hem hazirki mohum meseleler boyunca, ayratyn-da dasary yurt puluny kadalasdyrmak meselesi babatynda pikir alysmalar boldy. 

Dususygyn ahyrynda ona gatnasyjylar geplesiklerin many-mazmunlylygyny bellap, ikitaraplayyn hyzmatdaslygyn mundan beylak hem osduriljekdigine ynam bildirdiler.