Habarlar

Türkmenistanda Maliýe gözegçiligi gullugy döredildi
8 Okt
Türkmenistanda Maliýe gözegçiligi gullugy döredildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda Maliýe gözegçiligi gullugy döretmek barada Kararyna gol çekdi. 

Resminama laýyklykda bu Gulluk “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyndan we halkara şertnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen döredildi. 

Şeýle hem resminama bilen, ady agzalan gullugyň gurluşy hem-de bu gulluk hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

www.turkmenistan.gov.tm