Gümrük habarlary

Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw
11 Few
Ýangyn howpsuzlygy boýunça okuw

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezinde Gulluguň hataryna täze işe kabul edilen ýaş işgärleri üçin ýangyn howpsuzlygy boýunça okuwy geçirildi.

Okuwyň dowamynda täze işe kabul edilen ýaş işgärler ýangyn howpsuzlygy babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalar bilen tanyşdyryldy, şeýle hem  ýangyn howpundan goranmak we ýangynyň döremeginiň sebäplerini aradan aýyrmak barada gyzykly gürrüňler edildi.

Okuw çäresi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Ýangyn hopwsuzlygy bölüminiň işgäriniň gatnaşmagynda gurnaldy.