Habarlar

Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly
12 Mar
Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly

2019-njy ýylyň 12-nji marty. Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy.

Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edip gazandy. Türkmen türgenine birden götermekde 122 kilogram, itekläp götermekde bolsa 147 kilogram agramlygy galdyrmak başartdy. Şeýlelikde, iki görnüşiň jemi boýunça biziň türgenimiz üçünji orny eýeledi. Onuň görkezijisi 269 kilograma barabar boldy. Munuň özi öňe çykan gruziýaly agyr atletikaçynyň gazanan netijesinden bary-ýogy 1 kilogram azdyr.