Gümrük habarlary

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň hem-de Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri bilen duşuşyk
16 Apr
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň hem-de Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň, Harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hem-de Türkmenistandaky Ilçihanasynyň harby attaşesi bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi serkerdeliginiň 2019-2020-nji ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri, Harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapyndan Merkezi Aziýada alnyp barylýan işler barada gürrüň edildi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hoşlaşanlarynda taraplar alnyp barylýan ähmiýetli işlerde birek-birege üstünlikleri arzuw etdiler.