Gümrük habarlary
RSS

28.09.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň serkerdeler batalýony dabaraly harby ýörişden üstünlikli geçdiler

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň serkerdeler batalýony dabaraly harby ýörişden üstünlikli geçdiler

28.09.2023

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýa Aşgabatda

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýa Aşgabatda

23.09.2023

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak boldy

18.09.2023

Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň wekiliýetiniň Türkmenistana iş sapary başlandy

Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň wekiliýetiniň Türkmenistana iş sapary başlandy

15.09.2023

Obasenagat toplumynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň möhüm şerti

Obasenagat toplumynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň möhüm şerti

11.09.2023

Mary welaýat gümrükhanasynyň çäginde «Gümrük kanunçylygynyň kämilleşdirilmegi we onuň daşary söwdany ösdürmekdäki ähmiýeti» atly okuw-maslahaty geçirildi

Mary welaýat gümrükhanasynyň çäginde «Gümrük kanunçylygynyň kämilleşdirilmegi we onuň daşary söwdany ösdürmekdäki ähmiýeti» atly okuw-maslahaty geçirildi