Gümrük habarlary

05.06.2023

Gümrük işgärleriniň hünär etikasyny ösdürmek boýunça okuw maslahaty tamamlandy

Gümrük işgärleriniň hünär etikasyny ösdürmek boýunça okuw maslahaty tamamlandy

03.06.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «Farap awtoýollary» gümrük nokady bilen Özbegistan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň «Alat» gümrük nokadynyň arasynda ýükleri «sanly TIR» ulgamyny ulanmak esasynda synaglar geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «Farap awtoýollary» gümrük nokady bilen Özbegistan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň «Alat» gümrük nokadynyň arasynda ýükleri «sanly TIR» ulgamyny ulanmak esasynda synaglar geçirildi

01.06.2023

Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük gulluklary arasyndaky hyzmatdaşlygyň giňemegi boýunça bilelikdäki çäreleriň 2023-2024-nji ýyllar üçin Meýi lnamasyna gol çekildi

Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük gulluklary arasyndaky hyzmatdaşlygyň giňemegi boýunça bilelikdäki çäreleriň 2023-2024-nji ýyllar üçin Meýi lnamasyna gol çekildi

31.05.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri ASYCUDA we Bir penjire ulgamlary boýunça Dubaýda geçirilen sebitleýin okuw çäresine gatnaşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri ASYCUDA we Bir penjire ulgamlary boýunça Dubaýda geçirilen sebitleýin okuw çäresine gatnaşdylar

31.05.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýeti Baku şäherinde geçirilen çärelere gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýeti Baku şäherinde geçirilen çärelere gatnaşdy

27.05.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi