Gümrük habarlary

16.02.2023

MDP (TIR) depderçesini ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamalaryny amala aşyrýan daşaýjylar üçin Gümrük edaralary tarapyndan berilýän ýeňillikler

MDP (TIR) depderçesini ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamalaryny amala aşyrýan daşaýjylar üçin Gümrük edaralary tarapyndan berilýän ýeňillikler

15.02.2023

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy

11.02.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi

08.02.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Kämilleşdirilen üstaşyr ulgamy we gümrük maglumatlaryň elektron alyş-çalşygy bilen bagly mesele ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Kämilleşdirilen üstaşyr ulgamy we gümrük maglumatlaryň elektron alyş-çalşygy bilen bagly mesele ara alnyp maslahatlaşyldy

06.02.2023

Önümçilik artýar

Önümçilik artýar

28.01.2023

Erkin ykdysady zolaklaryny döretmek boýunça Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň tejribesi öwrenildi

Erkin ykdysady zolaklaryny döretmek boýunça Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň tejribesi öwrenildi