Habarlar

Türkmenistan terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň kodeksine gol çekdi
2 Okt
Türkmenistan terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň kodeksine gol çekdi

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda BMG-niň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň Kodeksine gol çekdi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär.

Türkmenistanyň ýokarda agzalan halkara resminamasyna goşulmagy, terrorçylyga garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn resminamalardan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilişine biziň ýurdumyzyň berk ygrarlydygynyň ýene bir subutnamasydyr.