Habarlar

Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy
3 Ýan
Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy

     Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyplaryň we diňleýjileriň haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyryldy.

     Bu çözgüt milli Liderimiziň başlangyjy bilen mähriban halkymyzyň abadançylygynyň ýaşaýyş we durmuş şertleriniň ýokarlandyrylmaga gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlige eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.