Gümrük habarlary

Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar
18 Sen
Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy hasapda öňde barýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň birinji gününde jiu-jitsu, türkmen milli göreşi boýunça medallar ugrunda ilkinji bäsleşikler geçirildi, futzal boýunça ýaryşlara badalga berildi. Ýaryşlaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 37 medal, şolardan 16 altyn, 14 kümüş hem-de 7 bürünç medal bilen umumy hasapda öňde barýar.

Ýygyndy toparymyz türkmen milli göreşiniň erkin görnüşi boýunça hem üstünlikli çykyş etdi. Final bäsleşiklerine türkmenistanlylaryň 18-si gatnaşdy, şolaryň arasynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary Zuhra Madraimowanyň (58 kg), Gülnar Haýytbaýewanyň (63 kg) altyn medallara mynasyp bolmagy bizi guwandyrýar. 

Biz türgenlerimizi gutlap, geljekde diňe ýeňiş gazanmaklaryny tüýs ýürekden arzuw edýäris.