Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ÝHHG-niň Baş sekretary Tomas Gremingeri kabul etdi
29 Noý
Hormatly Prezidentimiz ÝHHG-niň Baş sekretary Tomas Gremingeri kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Baş sekretary Tomas Greminger bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz we myhman Türkmenistanyň we ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň mümkinçilikleri hakynda pikir alyşdylar. Esasanda, şu ýyl Türkmenistanyň Halkara Energetika Hartiýasy Konferensiýasyna başlyklyk etmäge işjeň çemeleşmesi, şeýle hem Aşgabat forumynyň ýokary guramaçylyk derejesi munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda ileri tutulýan beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Olaryň hatarynda, ulag-aragatnaşyk we beýleki birnäçe ugurlar bar.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi