Habarlar

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygyna hem-de Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre
30 Ýan
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygyna hem-de Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäre

    Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. 

    Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Permanlary esasynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylary we işgärleri Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglandylar. Sylaglanan harby gullukçylaryň hatarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullykçylarynyň bolmagy bizi buýsandyrýar. 

    Döwlet sylaglaryna mynasyp bolan harby gullukçylar Hormatly Belent Serkerdebaşymyza, mähriban halkymyza, eziz Watanymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdiklerine kasam edip ynandyrdylar!