Habarlar
RSS

09.04.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.04.2024

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

30.03.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.03.2024

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

21.03.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

17.03.2024

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli sergä hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli sergä hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara