Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy
21 Sen
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary 10 sany medaly gazanmagy başardy

Düýn guşakly göreş boýunça bäsleşikler nusgawy görnüşde dowam etdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýaryşlara gatnaşýan harby gullukçylary sportuň bu görnüşinde hem ýokary netijeleri gazanmagy dowam etdiler. 

Guşakly göreşiň nusgawy görnüşinde altyn medallara 100 kilograma çenli agram derejesinde harby gullukçylarymyz Agamyrat Orazsähedow (65 kg), Zuhra Madraýimowa (60 kg) we Gülnar Haýytbaýewa (65 kg) mynasyp boldular. 

Şeýlelik-de, ähli oýun günleriniň jemleri boýunça Gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň hasabynda jemi 10 medal: 9 altyn we 1 kümüş medallar toplandy.