Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk ýowaryna badalga berdi
9 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk ýowaryna badalga berdi

Döwlet Baştutanymyz bag ekmek boýunça nobatdaky ekologiýa çäresi bolan ählihalk ýowaryna gatnaşdy.

Asylly däbe görä, döwlet Baştutanymyz ilkinji bag nahalyny oturdyp, türkmen ilinde aýratyn gadyr goýulýan bag ekmek çäresine badalga berýär.

Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň täze tapgyrynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda,        2017-nji ýylda ýurdumyzyň ministrlikleri, pudak edaralary we häkimlikleri paýtagtymyzyň hem-de onyň töwereklerinde hem-de welaýatlarda saýaly we pürli agaç nahallaryň, şol sanda üzümiň 3 millionyny ekmäge borçly edildi. 

Şu ýylyň ýazynda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde 416 müňe ýakyn bag nahallary oturdyldy.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi