Gümrük habarlary

Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi
15 Noý
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A. Osmanow we Gullugyň wezipeli işgärleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň Sebitleýin utgaşdyryjysy Dmitriý Godunow gatnaşdy.

Taraplar Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda «ASYCUDA world» taslamasyny ornaşdyrmak boýunça geljekde alnyp baryljak işler barada pikir alyşdylar. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýi «ASYCUDA world» taslamasynyň Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýa boýunça sebit merkezini açmagy göz öňünde tutýandyklaryny mälim etdi.

Duşuşygyň tamamlanmagy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we Ösüş boýunça konferensiýasynyň ýokary derejeli wekili Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasy bilen tanyşdyryldy.