Gümrük habarlary

Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi
15 Noý
Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda duşuşyk gecirildi

    2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň jogapkär işgärleri intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.

Taraplar intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygyny üpjün etmek, hili pes harytlardan we hyzmatlardan goranmak, daşary ýurtlardan ýurdumyzyň çägine, kontrafakt önümleriň getirilmeginiň öňüni almak, şeýle-de bu ugurda geçirilýän işler barada pikir alyşdylar.

Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýetiniň sebitleýin taslamalaryň utgaşdyryjysy I.Gribkow, hyzmatdaşlygyň geljekki döwri üçin meýilnamanyň işläp taýýarlanylmagynyň möhümdigini nygtady, we «Intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygy» taslamasy boýunça okuw maslahatlarynyň gurnaljakdygyny mälim etdi.

    Şeýle hem, Intellektual eýeçiligi boýunça Bütündünýä guramasynyň wekiliýeti intellekual eýeçiligiň hukuk goraglylygy babatynda bilelikde hereket etmek boýunça birnäçe giň möçberli we düýpli taslamalary durmuşa geçirmek barada Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryna ýokary baha berdi.