Habarlar

Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy
2 Noý
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka Aşgabadyň ykrar edilen halkara sport merkezine öwrülendiginiň, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça maksada okgunly strategiýanyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldaw tapýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidenti doktor Tomaş Aýan ýygnananlara ýüzlenip, hemmeleri Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasynda görýändigine örän şatdygyny belledi. Bellenilişi ýaly, bu dünýä çempionatynyň örän ähmiýetli bolmagynyň birnäçe sebäpleri bar. Şeýlelikde, agyr atletika türgenleriniň dünýä birinjiliginiň taryhynda ýaryşlar ilkinji gezek 20-sany agram derejesinde geçiriler.

Halkara agyr atletika federasiýasynyň baştutany bäsleşikleriň dowamynda köp sanly täze rekordlaryň goýuljakdygyna we olaryň ýaryşyň tapawutly aýratynlygy boljakdygyna umyt bildirdi. Bu çempionatyň geljekde Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak hukugyny gazanmagyň ýolunda ilkinji ädim boljakdygy bellenildi. Şeýle-de, bu ýaryş Aşgabat şäherinde sportuň Olimpiýa görnüşi boýunça geçirilýän ilkinji dünýä çempionatydyr.

http://tdh.gov.tm