Gümrük habarlary

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler
23 Noý
Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük operasiýalaryny ýeňilleşdirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumatlary alyşmagy guramak hakynda Ylalaşyga gol çekildi.

Dabaranyň dowamynda Taraplar gümrük operasiýalaryny amala aşyrmagy ýeňilleşdirmek we çaltlaşdyrmak üçin deslapky maglumaty alyşmagyň möhümdigini tassykladylar.

Resminama iki döwletiň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary gol çekdi.