Gümrük habarlary

Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk
2 Maý
Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

   2017-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirdi.

   Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Aziýa ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösdürilmeginiň meseleleri barada pikir alyşmalar boldy. Şeýle hem, gümrük işi babatda taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

   Gepleşikleriň dowamynda Merkezi Aziýa sebiti boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň çäginde gatnaşyklary ösdürmäge üns berildi.