Gümrük habarlary

26.05.2023

«Watan waspy dillerimiziň senasy» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy.

«Watan waspy dillerimiziň senasy» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy.

24.05.2023

Türkmenistan we Özbegistan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlaryň statistiki maglumatlary seljerildi

Türkmenistan we Özbegistan Respublikasynyň arasynda geçirilýän harytlaryň statistiki maglumatlary seljerildi

24.05.2023

Ýewropa Bilelişigi-Merkezi Aziýa söwda geçelgelerini ösdürmek boýunça çäreler

Ýewropa Bilelişigi-Merkezi Aziýa söwda geçelgelerini ösdürmek boýunça çäreler

23.05.2023

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 784 müň dollaryndan gowrak boldy

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 784 müň dollaryndan gowrak boldy

20.05.2023

Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy gümrük meselelerinde hyzmatdaşlyk we özara ýardam bermek barada ylalaşdylar

Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy gümrük meselelerinde hyzmatdaşlyk we özara ýardam bermek barada ylalaşdylar

16.05.2023

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «Ykdysady gümrük düzgünleriniň üstaşyr ulag geçirijiligi ösdürmekdäki ähmiýeti» atly pudagara okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «Ykdysady gümrük düzgünleriniň üstaşyr ulag geçirijiligi ösdürmekdäki ähmiýeti» atly pudagara okuw maslahaty geçirildi.