Gümrük habarlary
RSS

01.04.2024

BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň gümrük edaralaryny sanlylaşdyrmak boýunça teklipleri ara alnyp maslahatlaşyldy

BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň gümrük edaralaryny sanlylaşdyrmak boýunça teklipleri ara alnyp maslahatlaşyldy

01.04.2024

Lebap welaýat gümrükhanasynda türkmen-özbek bilelikdäki türgenleşik okuwy geçirildi

Lebap welaýat gümrükhanasynda türkmen-özbek bilelikdäki türgenleşik okuwy geçirildi

29.03.2024

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş gümrükçiler üçin ozon zaýalaýjy maddalar boýunça okuw çäresi geçirildi

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş gümrükçiler üçin ozon zaýalaýjy maddalar boýunça okuw çäresi geçirildi

27.03.2024

“Öňde goýulan wezipeler, belent maksatlar” atly wagyz-nesihat duşuşygy

“Öňde goýulan wezipeler, belent maksatlar” atly wagyz-nesihat duşuşygy

15.03.2024

Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň wekilleriniň Özbegistanyň Gümrük institutynyň mugallymlary bilen duşuşygy boldy

Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň wekilleriniň Özbegistanyň Gümrük institutynyň mugallymlary bilen duşuşygy boldy

14.03.2024

BMG-niň Halkara söwda merkeziniň (ITC) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

BMG-niň Halkara söwda merkeziniň (ITC) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi