Gümrük habarlary
RSS

27.02.2024

Merkezi Aziýa we Günorta Kawkaz döwletleriniň arasynda «Ygtyýarly ykdysady operatorlary» özara ykrar etmek boýunça tegelek stol

Merkezi Aziýa we Günorta Kawkaz döwletleriniň arasynda «Ygtyýarly ykdysady operatorlary» özara ykrar etmek boýunça tegelek stol

23.02.2024

Eksport we import amallary boýunça pudagara duşuşygy

Eksport we import amallary boýunça pudagara duşuşygy

22.02.2024

Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde tehniki enjamlar gowşuryldy.

Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde tehniki enjamlar gowşuryldy.

20.02.2024

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» taslamasynyň möhleti uzaldyldy

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» taslamasynyň möhleti uzaldyldy

13.02.2024

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş harby gullukçylara okuw sapaklary geçirilýär

Arkadag şäheriniň gümrükhanasynda ýaş harby gullukçylara okuw sapaklary geçirilýär

10.02.2024

Döwlet gümrük gullugynyň ykjam goşundysynyň synag görnüşiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

Döwlet gümrük gullugynyň ykjam goşundysynyň synag görnüşiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy