Gümrük habarlary
RSS

30.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýetiniň Hytaýyň Şençjen şäherinde iş sapary barada

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýetiniň Hytaýyň Şençjen şäherinde iş sapary barada

18.12.2023

«EKSPORT-IMPORT AMALLARY ÜÇIN BIR PENJIRE» ULGAMYNYŇ IŞINI UTGAŞDYRMAK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

«EKSPORT-IMPORT AMALLARY ÜÇIN BIR PENJIRE» ULGAMYNYŇ IŞINI UTGAŞDYRMAK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

04.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan Serhetýaka gümrük nokatlarynda maglumat beriji monitorlar ornaşdyryldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan Serhetýaka gümrük nokatlarynda maglumat beriji monitorlar ornaşdyryldy

02.12.2023

Mary welaýat gümrükhanasy tarapyndan demir ýol ulaglarynda daşalýan harytlaryň wagonlaryndaky kybaplaýyş serişdeleriniň talaba laýyk saklanylmagy bilen bagly pudagara maslahat geçirildi

Mary welaýat gümrükhanasy tarapyndan demir ýol ulaglarynda daşalýan harytlaryň wagonlaryndaky kybaplaýyş serişdeleriniň talaba laýyk saklanylmagy bilen bagly pudagara maslahat geçirildi

01.12.2023

Daşoguz welaýat gümrükhanasynda «Döwrebap gümrük syýasaty – kuwwatly daşary söwdanyň kepili» atly pudagara okuw-maslahaty geçirildi

Daşoguz welaýat gümrükhanasynda «Döwrebap gümrük syýasaty – kuwwatly daşary söwdanyň kepili» atly pudagara okuw-maslahaty geçirildi

29.11.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň başlygy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň başlygy bilen duşuşdy