Gümrük habarlary
RSS

23.11.2023

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň gümrükçileriniň üç taraplaýyn duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň gümrükçileriniň üç taraplaýyn duşuşygy geçirildi

22.11.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

21.11.2023

Ygtyýarlylandyrylan ykdysady operator ulgamyny işe ornaşdyrmagyň meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi

Ygtyýarlylandyrylan ykdysady operator ulgamyny işe ornaşdyrmagyň meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi

20.11.2023

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar

18.11.2023

BOMKA-10 Maksatnamasynyň Sebitleýin dolandyryş toparynyň 3-nji mejlisi Daşkent şäherinde geçirildi

BOMKA-10 Maksatnamasynyň Sebitleýin dolandyryş toparynyň 3-nji mejlisi Daşkent şäherinde geçirildi

16.11.2023

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 29 million 492 müň dollaryndan gowrak boldy

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 29 million 492 müň dollaryndan gowrak boldy